top of page
Logo_202301_beige_font.png
 • White Instagram Icon
 • White Facebook Icon
Obchodní podmínky
Rodinná, párová a svatební fotografka
Brno, jižní Morava, Beskydy, Vysočina

Ing. Marie Adamcová

info@kouskydusi.com

+420 774895526

IČO 04491858 (neplátce DPH)

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku města Brna

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“),
konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ
.

 • Objednávky jsou přijímány přes webové stránky, facebook, instagram i e-mailem.

 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a obdržení 25% zálohy na účet fotografa.

 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje, a nemá proti němu žádné výhrady.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Fotograf v okamžiku objednání získává ke zpracování osobní údaje klienta a to jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování v listinné formě, mailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

 • Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem.

 • Tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 1 roku.

ZRUŠENÍ REZERVACE

 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky, SMS zprávou nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost alespoň 2 dny před focením.

 • Rezervační poplatek (25% z domluvené ceny) nebude klientovi navrácen, pokud focení definitivně zruší méně jak 2 dny před domluveným termínem, nebo v případě svateb, pokud je termín zrušen ze strany klienta. 

SPLATNOST CEN

 • Zbylá část ceny (75%) je splatná týden po focení na stejný účet, na který byla před focením zaplacena záloha.

 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

 

DOBA FOCENÍ

 • Doba focení je orientační a je uvedena u každého fotobalíčku.

 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.

 • Opozdí-li se klient o více než 30 minut bez předchozí omluvy, fotograf si vyhrazuje právo fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit.

EXTERIÉROVÉ FOCENÍ

 • Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem.

 • V případě špatného počasí se exteriérové focení může po dohodě přesunout na nejbližší volný termín.

 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • Do sedmi pracovních dní po uskutečněném focení obdrží klient odkaz na galerii s neupravenými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě (v počtu odpovídajícímu vybraného balíčku).

 • Klient může výběr finálních fotografií ponechat na fotografovi.

 • Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a výběr těchto náhledů provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale klientovi umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.

 • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenshovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).

 • Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do 2 týdnů od jejich obdržení.

 • Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)

 • Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné – pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází
  k úpravě ceny balíčku.

 • Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy.

 

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.

 • Doba dodání fotografií je 1-3 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení (záleží na typu focení)

 • Hotová zakázka se doručí klientům formou galerie v elektronické verzi.

 • Tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím České pošty, Zásilkovny či osobním předáním v Brně.

 • Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu JPG

 • Neupravené fotografie fotograf neposkytuje.


Dodací lhůta se prodlužuje v následujících případech:

 • Při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku.

 • Pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 2 týdnů od zaslání náhledů.

 

VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, TISK A REKLAMACE

 • Fotografie jsou vyvolávány u ověřeného českého dodavatele ve formátu 13x19 cm na prémiový matný fotopapír.

 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady),
  nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.

 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.

 

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 • Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 měsíce od zaslání výběru. Po této době data fotograf s ohledem na GDPR odstraní.

 • Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu 6 měsíců. Může je tedy klientovy znovu zaslat elektronickou formou. Poté bude online galerie smazána, je tedy doporučeno jejich včasné stažení.

 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 • Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději s předáním výběrů
  k úpravě). Pokud tak klient neučiní, bere se to jako jeho souhlas se zveřejněním. Pokud si klient souhlas se zveřejněním rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci
  či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční
  osobní prezentaci.

 • Odevzdané fotografie se nesmí nijak dál výrazně upravovat, přebarvovat a vydávat po úpravě za vlastní
   

web-parove-predsvatebni-foceni-beskydy-2000px.jpg
Chcete vědět více? Tady najdete

všechny detaily :

kouskydusi

bottom of page